Kielet/Languages

 

Aran edustajat vierailivat taloissamme: kohtuuhintaiset asunnot entistäkin tarpeellisempia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, Aran, ylijohtaja Hannu Rossilahti ja erityisryhmien investointihankkeiden erityisasiantuntija Sonja Manssila kävivät tutustumassa Jätkäsaaren ja Haagan taloihimme.

Jätkäsaaren talomme on voittanut parhaat Ara neliöt 2017. Haagan talomme on puolestaan Setlementtiasuntojen vanhin kohde, jossa yhteisöllisyyttä tukevat ratkaisut ovat erittäin onnistuneita. Talolla toimii aktiivinen asukastoimikunta ja asukastila on aktiivisessa käytössä. Yhteisöllisyyttä tukevat myös luhtikäytävien yhteiset parvekkeet. 

– Saimme tapaamisessa vahvistusta omalle strategiallemme. Meille oli tärkeää saada keskustella Hannu Rossilahden ja Sonja Manssilan kanssa ja saada vahvistusta, että eriarvoisuuden ja segregaation torjunta asumisen keinoin ovat keskeisiä tavoitteita myös Aralle, kertoo Setlementtiasuntojen hallituksen puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen.

Yhteisöllisyys ja monimuotoiset asuinyhteisöt nousivat puheenaiheiksi

Tapaamisessa keskusteltiin paljon sosiaalisen asumisen tarpeesta ja merkityksestä tulevaisuudessa. Kohtuuhintaisella asuntotuotannolla on keskeinen rooli asunnottomuuden ja segregaation estäjänä. Kohtuuhintaiset asunnot mahdollistavat myös matalapalkka-alojen työvoiman saatavuuden kasvukeskuksissa.

– Oli hienoa päästä esittelemään käytännössä, miten yhteisöt muodostuvat taloillamme. Kodin ympärille muodostuva yhteisöllisyys on keskeinen asia yksinäisyyden ehkäisemisessä. Sosiaalisella asumisella on tärkeä rooli segregaation ehkäisyssä myös tulevaisuudessa. Yhdessä voimme rakentaa vahvempia ja yhteenkuuluvampia yhteisöjä, toteaa Setlementtiasuntojen toimitusjohtaja Suvi Tuomala.

Myös kiinteistöjohtaja Eemeli Lönnqvistin mukaan Aran edustajat antoivat paljon arvokkaita huomioita.

– Saimme kommentteja siitä, kuinka meillä on onnistuttu tekemään erityisryhmän asumista integroidusti kiinteistöihimme. Monimuotoiset asuinyhteisöt ja toiminnallisesti järkevästi sijoitetut tilat koettiin hyviksi – aina ei pelkästään tilojen koko ratkaise kaikkea. Nämähän ovat meillä uusienkin hankkeiden osalta keskeisiä teemoja jo suunnitteluvaiheessa.

Myös Jätkäsaaren ja Haagan kiinteistöjen ulkoalueiden vihreys ja esteettömyys saivat kiitosta.