Kielet/Languages

 

Asukasdemokratia

Setlementtiasunnoilla yhtiö, yhtiön hallituksen asukasedustajat, yhteistyötoimikunta, asukastoimikunnat ja asukkaat toimivat yhteistyössä. 

 • Asukkaiden ja yhtiön välillä on tiedotusta, ideointia ja vuoropuhelua. 
 • Laki yhteishallinnosta antaa asukkaille vaikutusmahdollisuuksia oman asumisen suhteen ja yhteisöllisyyden edistämiseen. 

Asukaskokous  

 • Järjestetään vähintään kerran vuodessa. Koollekutsujana toimii asukastoimikunta. Jollei talolle ole valittuna asukastoimikuntaa, kokouksen kutsuu koolle kiinteistön omistaja. 
 • Lähtökohtaisesti asukaskokous on nimensä mukaisesti asukkaiden kokous. Asukastoimikunta tai asukkaat voivat tarpeen mukaan tiedustella yhtiön edustajan mahdollisuutta osallistua kokoukseen.  
 • Kokouskutsu toimitetaan viimeistään viikkoa ennen jokaiseen talouteen.

Asukaskokouksessa käsitellään tarpeiden mukaan seuraavia asioita: 

 1. mitä on yhteishallinto 
 2. henkilövalinnat yhteistoimintaelimiin 
 3. muut asukkaiden toivomat aiheet ja taloa koskevat ajankohtaiset asiat 
 4. talon taloustilanne, valvojan lausunto tilinpäätöksestä 

Asukaskokouksessa valitaan (toimikauden ollessa katkolla): 

 1. asukastoimikunta, enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
 2. luottamushenkilö, jollei asukastoimikuntaa saada valittua 
 3. valvoja 
 4. asukasedustajaehdokas yhtiön hallitukseen 

Asukastoimikunta

Toimikunnan tehtäviä ovat mm. 

 • Suunnitella asukkaiden yhteistä toimintaa ja päättää asukastoiminnan rahan käytöstä. 
 • Toimittaa vuosittain yhtiölle toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja rahankäytöstä, sekä rahankäytönsuunnitelma alkaneelle vuodelle. 
 • Antaa lausunto oman asuintalon talousarvio- sekä vuokranmääritysesityksestä. 
 • Tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä. 
 • Antaa lausunto pitkänajan korjaus- ja rahoitussuunnitelmista. 
 • Antaa yhtiölle palautetta hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden onnistumisesta.  
 • Mahdollisuus vaikuttaa yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteisiin. 
 • Mahdollisuus vaikuttaa yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden ja vastaavien tilojen käyttöön ja käyttösääntöihin. 

Yhteistyötoimikunta 

 • Koostuu kaikkien talojen edustajista (1 edustaja/talo). Edustajana toimii asukastoimikunnan jäsen. 
 • Yhtiö kutsuu koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
 • Yhteistyötoimikunta voi kokoontua halutessaan useamminkin. 

Valvoja

Valvojan tehtäviä ovat

 • Seurata ja tarkastaa talonsa ja yhtiön talouden ja hallinnon hoitoa. 
 • Antaa tilinpäätöksestä lausunto asukaskokoukselle ja kiinteistön omistajalle. 

Asukasedustaja hallituksessa 

 • Edustaa kaikkia taloja ja asukkaita, ei vain omaa taloaan. 
 • Asukasedustajan kausi on kahden hallituskauden mittainen. Asukaskokoukset nimeävät ehdokkaat. 
 • Yhtiökokous nimeää keväällä hallituksen, jossa mukana asukasedustus. 
 • Asukasedustaja on täysimääräinen hallituksen jäsen vastuineen ja valtuuksineen. 
 • Jos hallituksen jäsenmäärä on enintään neljä, asukasedustajia on yksi. 
 • Jos hallituksen jäsenmäärä on viisi tai enemmän, asukasedustajia valitaan kaksi. 
 • Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja matkakulut voidaan korvata. 

Lisätietoja

 • Tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista yhteishallinnossa ja asukastoiminnassa asukkaille ja vuokratalojen omistajille. ARA:n julkaisuja 2008