Asumiskoordinaattori

Asumiskoordinaattoripalvelun perustana on läsnäolo ja taloon tutustuttaminen

Asumiskoordinaattori

 

Setlementtiasunnoilla asukkaita palvelee moniammatillinen liikkuva tiimi jonka tehtäviin kuuluvat:

 

    • Asumisneuvonta, jonka tavoitteena ennaltaehkäistä asumiseen liittyviä ongelmia esim. ilkivalta, muita asiakkaita häiritsevä elämä: toiminnalla pyritään estämään vuokrarästejä ja -tappioita sekä häätöjä
    • Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen taloilla
    • Ongelmien ilmetessä tekee yhteistyötä asiasta vastaavan virkamiehen kanssa
    • Kokeilujen ja hankkeiden koordinointi taloissa
    • Kiinteistön kunnon huomiointi ja tarkkailu, yhteistyö kiinteistön ylläpidon kanssa
Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot
Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot

Asumiskoordinaattorit ovat tavoitettavissa asukassovelluksella ja puhelimitse, lisäksi he ovat  läsnä taloilla säännöllisesti ja voit tarvittaessa varata henkilökohtaisen ajan.

Palvelut uudelle asukkaalle – yhteisölliseen kaupunkiasumisen tutustuminen

 

Asumiskoordinaattori järjestää asuntojen esittelyt. Asunnon vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa talolla asumiskoordinaattorin kanssa tai Setlementtiasuntojen toimistolla. Asumiskoordinaattori luovuttaa asunnon avaimet sekä esittelee asukkaalle talon tilat (kuten asukastila, kuntosali, harrastehuone, saunat, pesula, kuivaushuone, ulkoiluvälinevarasto, jätehuolto ja kierrätys, piha, autopaikat) ja yhteisöllisen toiminnan periaatteet.

 

Palvelut nykyiselle asukkaalle – hyvän asumisen turvaaminen

 

Asumiskoordinaattorin tehtävänä on turvata hyvän ja yhteisöllisen asumisen edellytykset taloilla. Hänen kauttaan asukas voi varata autopaikan, saunan, pesulan tai asukastilan. Häneen voi olla yhteydessä, mikäli talolla on asumishäiriöitä. Asumiskoordinaattori myös itse seuraa mahdollisia asumishäiriöitä ja niihin puututaan Setlementtiasuntojen toimintamallin mukaisesti. Asumiskoordinaattori osallistuu myös vuokrien ja vastikkeiden maksuliikenteen seurantaan ja ottaa tarpeen mukaan yhteyttä asukkaisiin ongelmatilanteissa.

Palvelut kiinteistössä (huoltoyhtiö, siivous, jätehuolto) – asukkaiden turvana ja tukena

 

Kotien ja talojen kiinteistöhuollosta vastaa huoltoyhtiö. Asuntojen ja talojen vikailmoitukset ilmoitetaan suoraan huoltoyhtiölle. Asumiskoordinaattoritiimi pitää osaltaan huolta siitä, että kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa. Tämän vuoksi asumiskoordinaattori tekee kiinteistökierroksia, joilla varmistetaan tilojen siisteys ja kunto. Asumiskoordinaattori tekee yhteistyötä huoltoyhtiön ja kiinteistöpäällikön kanssa.

Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot
Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot

Asukasdemokratiaa yhteistyössä asukastoimikunnan kanssa – asukaslähtöistä yhteisöllisyyttä

 

Setlementtiasunnot noudattaa yhteishallintolain mukaista asukasdemokratiaa. Asumiskoordinaattori tukee ja avustaa uutta taloyhteisöä, jotta taloon muodostuu oma asukastoimikunta. Asukastoimikunta osallistuu mm. talokohtaisen budjetin laatimiseen ja päättää myös taloyhteisön toimintaan liittyvistä hankinnoista.

 

Ara (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on julkaissut oppaan asukasdemokratiasta. Oppaan löydät täältä.

Kerhotoiminta, tapahtumat ja talkoot

 

Setlementtiasuntojen toimintaan oleellisena osana kuuluvat asukaslähtöiset kerhot, tapahtumat ja muu toiminta. Asumiskoordinaattori avustaa asukaslähtöisen kerhotoiminnan käynnistymistä. Kerhot ja tapahtumat voivat olla joko talokohtaisia, lähialueen tai kaikkia yhtiön taloja koskevia. Asumiskoordinaattori ja asiakaspalvelu voi osallistua tapahtumista ja kerhoista tiedottamiseen (mm. sosiaalinen media). Huom! Setlementtiasuntojen kerhotoiminta on aina asukasvetoista – toiminta perustuu asukkaiden omaehtoisuuteen.

Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot