Asumisohjeet

Asukastoiminta

Jokaisessa talossamme on kaikille asukkaille avoin asukastila, asukkaiden yhteinen olohuone ja keittiö. Haluamme tarjota asukkaille mahdollisuuden tutustua naapureihin ja tehdä yhdessä asumisesta viihtyisää ja turvallista. Jos olet kiinnostunut osallistumaan asukastoimintaan, kannattaa pistäytyä asukastilassa ja ryhtyä juttusille naapureiden kanssa . Asukastoiminnasta ja talon palveluista voit lukea lisää kohdasta Yhteisö ja Palvelut.

Ara (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on julkaissut oppaan asukasdemokratiasta. Oppaan löydät täältä.

Asunnon ja kiinteistön toimivuus

Mikäli havaitset asunnossasi tai talon alueella korjaustarpeita, ilmoita niistä välittömästi talosi huoltoyhtiölle.

Pääkaupunkiseutu, Hyvinkää ja Turku 
Huoltoyhtiö Lassila ja Tikanoja, puh. 010 636 5000

Tampere
Huoltoyhtiö HH-kiinteistöpalvelut, puh. 010 395 0395

Joensuu
Huoltoyhtiö JKP Talohuoltopalvelut, puh. 040 455 8301

Huoltoyhtiöiden yhteystiedot löytyvät myös mm. talojen rappukäytävien ilmoitustauluilta.

Ekologisuus

Haluamme edistää ekologista asumista yhdessä asukkaiden kanssa. Yksi merkittävä keino on vedenkulutuksen vähentäminen, minkä vuoksi asuntoihimme on asennettu vedensäästökalusteita. Käytäthän vettä vain sen verran kuin tarvitset. Jätteet tulee lajitella jätehuoneessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Taloissamme on käytössä sähköautoja, sekä aurinkosähköä. Asukkaat ovat ideoineet erilaisia ekologisia asukastapahtumia, mm. pihakirpputoreja ja kierrätyshuoneita. Mikäli sinulla on idea ekologisuuden edistämiseen, ole yhteydessä talosi asumiskoordinaattoriin.

Yhteiskäyttöinen sähköauto tarjoaa ympäristöystävällisemmän tavan autoilla ja on hyvä vaihtoehto omalle autolle. Käyttö on myös edullista, sillä sähköautosta ei tule muita kuluja kuin tuntihinta.

Turussa, Tampereen Härmälänrannassa sekä Helsingin Laajasalossa ja Kalasatamassa Nissan Leaf -sähköauton oheispalveluineen toimittaa kotimainen EkoRent. Joensuussa Renault Zoe-sähköauton palveluntarjojana on OP Kulku.

Turvallisuus ja asumisrauha

Haluamme tarjota asukkaillemme turvallista asumista. Kannattaa tutustua talosi pelastussuunnitelmaan, joka on nähtävillä talon asukastilassa. Kiinteistön omistaja on ottanut asuintalosi turvaksi All Risk–vakuutuksen, mutta sinun on otettava kotivakuutus oman omaisuutesi turvaksi.

Asumishäiriöt

Mikäli talossasi on asumishäiriötä, ole yhteydessä asumiskoordinaattoriin. Häiritsevästä elämästä voit tehdä kirjallisen häiriöilmoituksen siihen tarkoitetulla lomakkeella (vuokra / ASO), tutustuthan täyttöohjeisiin.

Tupakointi

Osassa taloistamme tupakointi on täysin kielletty kiinteistön alueella ja osassa huoneistossa. Olethan huomaavainen naapuriasi kohtaan, tupakansavu leviää helposti muihin asuntoihin esimerkiksi ilmanvaihdon kautta. Jos sinua ei ole ohjeistettu tupakointiin liittyvistä talon säännöistä, etkä tiedä missä paikassa voit tupakoida, ole yhteydessä asumiskoordinaattoriin, joka neuvoo sinua asiassa.

Sisäänmuutto / poismuutto

Huoneistossa asuvat henkilöt tulee aina ilmoittaa talonkirjoille palauttamalla asumiskoordinaattorille tai asiakaspalveluun Ilmoitus asukasluetteloon -lomake (vuokra / ASO). Samalla lomakkeella voit myös ilmoittaa, mikäli talonkirjoilla oleva henkilö muuttaa muualle. Asunnon irtisanomiseen / Asumisoikeudesta luopumiseen on oma lomakkeensa, ks. kohta Vuokra-asunnon irtisanominen tai Asumisoikeudesta luopuminen.

Sähkösopimuksen solmiminen

Vuokralaisen tulee huolehtia oman sähkösopimuksensa tekemisestä valitsemansa energialaitoksen kanssa. Voit vertailla Suomen eri sähköyhtiöitä esimerkiksi tästä.

Vuokra-asunnon irtisanominen

Vuokra-asunnon irtisanomisaika on vuokralaiselle yksi kuukausi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Esim. irtisanominen 15.6. päättää vuokrasopimuksen 31.7. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella. Irtisanomislomakkeen allekirjoitus tarvitaan jokaiselta vuokrasopimuksen allekirjoittaneelta osapuolelta.

Toimita irtisanomisilmoitus mahdollisimman pian talosi asumiskoordinaattorille tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Autopaikan irtisanominen

Autopaikan irtisanomisaika on autopaikkasopimuksessa. Irtisanominen tulee tehdä vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella esim. sähköpostiviestillä.

Toimita ilmoitus mahdollisimman pian talosi asumiskoordinaattorille, talokohtaiseen sähköpostiosoitteeseen tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Sovi mahdollisen autohallin tai lämpötolpan avainten palautuksesta asumiskoordinaattorin kanssa.

Asumisoikeudesta luopuminen

Asumisoikeuden luovutusaika on 3 kuukautta siitä päivästä lähtien, kun kirjallinen luopumisilmoitus kuitataan vastaanotetuksi. Lomakkeen ja ohjeen luopumisilmoituksen tekoon löydät tästä linkistä.

Toimita luopumisilmoitus mahdollisimman pian talosi asumiskoordinaattorille tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Huoneiston alivuokraus

Alivuokraus tarkoittaa, että osa asunnosta vuokrataan toiselle henkilölle. Alivuokraus on mahdollista, jos asunnosta on erotettavissa osa alivuokralaisen käyttöön, yksiötä ei voi alivuokrata. Maksimissaan 50% asunnosta on mahdollista alivuokrata. Muistathan, että päävuokralainen / asumisoikeuden haltija on aina kokonaisvastuussa asunnostaan, myös alivuokratun osuuden osalta. Jos haluat ottaa alivuokralaisen, sinun tulee anoa siihen lupa kirjallisesti etukäteen, linkki anomukseen (vuokra / ASO).

Huoneiston tilapäinen luovutus

Asunnon voi kokonaan vuokrata (aso) / jälleenvuokrata (vuokra-asunto) maksimissaan 2 vuodeksi perustellusta syystä. Perusteltuja syitä ovat lain nojalla opiskelu tai työ toisella paikkakunnalla tai muu painava peruste. Mikäli haluat luovuttaa asuntosi toisen käyttöön määräajaksi, tulee tähän anoa lupa kiinteistön omistajalta kirjallisesti etukäteen, linkki anomukseen (vuokra / ASO). Muistathan, että päävuokralainen / asumisoikeuden haltija on aina kokonaisvastuussa asunnostaan, myös huoneiston tilapäisen luovutuksen ajalla.

Majoitustoiminta asuinhuoneistossa

Asunnon käyttö majoitustoimintaan ei ole sallittua. Airbnb ja muut yksityiseen majoitusliiketoimintaan liittyvät sivustot ovat kiinnostava tapa tienata rahaa omalla asunnolla. Setlementtiasuntojen asuntoja ei kuitenkaan saa vuokrata tämänkaltaisten palveluiden kautta.

Asunnot on rakennusluvan mukaan tarkoitettu asuinkäyttöön eikä majoitustoimintaan. Tämän vuoksi asunnon hallintaoikeus ei mahdollista majoitusliiketoimintaa.

Asunnon tarjoaminen majoituspaikaksi esim. kaupallisista majoitustoimintaa tarjoavilla sivustoilla voi olla peruste vuokrasopimuksen purkamiselle.

Vuokra-asunnon vaihto

Asunnonvaihtoa voi hakea vuoden asumisen jälkeen Setlementtiasuntojen asunnossa. Asunnonvaihtoa hakiessa on oltava perusteltu tarve vaihtoasunnolle. Asunnonvaihtoa voi hakea esimerkiksi perhekoon muuttuessa, työ/opiskelupaikan vaihtuessa tai taloudellisista syistä. Vaihtothakemukset käsitellään ARA:n asukasvalintaohjeen kriteerien mukaisesti. Vaihdon edellytys on myös, että vuokra ja muut maksut ovat ajan tasalla.  Vaihtomaksu on 50 €.

Asunnonvaihtoa haetaan täyttämällä asuntohakemus. Hakemus on voimassa 4 kk kerrallaan. Hakemuksen voi tarvittaessa uusia ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.