Yhteisökoordinaattori

Yhteisökoordinaattoripalvelun perustana on läsnäolo ja taloon tutustuttaminen

Läsnä asumisen arjessa – talon tilat ja palvelut tutuksi

 

Yhteisökoordinaattorin tehtävänä on yhteistyön kehittäminen talon sisällä ja lähiympäristössä – tukea, auttaa ja neuvoa erilaisissa asumiseen liittyvissä asioissa sekä aktivoida, kannustaa ja tuupata talon asukkaita yhteisöllisyyden syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Yhteisökoordinaattori on läsnä talon arjessa ja tavattavissa asukastilan yhteydessä, ilmoitettuina palveluaikoina. Aikataulussa kerrotaan myös asukastapahtumista ja kerhoista. Kaikilla yhteisökoordinaattoreilla on vaitiolovelvollisuus.

Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot
Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot

Luotettavaa apua ja neuvontaa – ennakoivaa huolenpitoa

 

Yhteisökoordinaattorin toimintamalli perustuu sosiaaliseen isännöintiin. Yhteisökoordinaattorin työhön kuuluu erilaisten tuki- ja palvelumuotojen neuvontapalvelu ja tiedottaminen, miten niiden piiriin voi hakeutua.

Yhteisöllisyyden perustana yhteinen tekeminen – yhteisöjen tukeminen ja hyvään tuuppaaminen

 

Yhteisökoordinaattori huolehtii hyvän asuinyhteisön ja yhteisöllisyyden edellytyksistä, tekee yhteistyötä kaikkien asukkaiden kanssa ja toteuttaa talon asukastoimikunnan yhdessä sovittuja tavoitteita ja pelisääntöjä. Asukastoimikunta, asukkaat ja yhteisökoordinaattori suunnittelevat talon yhteistä toimintaa, esim. kerho- ja harrastetoimintaa sekä talon tapahtumia, kuten talkoita, retkiä ja kevät- ja joulujuhlia. Asukas voi varata maksutta talon asukastilaa omiin juhliinsa yhteisökoordinaattorin kautta.

Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot

Palvelut uusille ja nykyisille asukkaille

Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot

Palvelut uudelle asukkaalle – yhteisölliseen kaupunkiasumisen tutustuminen

 

Yhteisökoordinaattori järjestää asuntojen esittelyt. Asunnon vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa talolla yhteisökoordinaattorin kanssa tai Setlementtiasuntojen toimistolla. Yhteisökoordinaattori luovuttaa asunnon avaimet sekä esittelee asukkaalle talon tilat (kuten asukastila, kuntosali, harrastehuone, saunat, pesula, kuivaushuone, ulkoiluvälinevarasto, jätehuolto ja kierrätys, piha, autopaikat) ja yhteisöllisen toiminnan periaatteet.

 

Palvelut nykyiselle asukkaalle – hyvän asumisen turvaaminen

 

Yhteisökoordinaattorin tehtävänä on turvata hyvän ja yhteisöllisen asumisen edellytykset taloilla. Hänen kauttaan asukas voi varata autopaikan, saunan, pesulan tai asukastilan. Yhteisökoordinaattori avustaa tarvittaessa myös vika- ja vahinkoilmoitusten teossa ja toimittaa ne eteenpäin. Häneen voi olla yhteydessä, mikäli talolla on asumishäiriöitä. Yhteisökoordinaattori myös itse seuraa mahdollisia asumishäiriöitä ja niihin puututaan Setlementtiasuntojen toimintamallin mukaisesti. Yhteisökoordinaattori osallistuu myös vuokrien ja vastikkeiden maksuliikenteen seurantaan ja ottaa tarpeen mukaan yhteyttä asukkaisiin ongelmatilanteissa.

Kiinteistöjen hoitoa ja ylläpitoa

Palvelut kiinteistössä (huoltoyhtiö, siivous, jätehuolto) – asukkaiden turvana ja tukena

 

Yhteisökoordinaattori on talolla varmistamassa, että kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa, niitä hoidetaan ja korjataan sovitun mukaisesti. Tämän vuoksi yhteisökoordinaattori tekee viikoittain kiinteistökierroksia, joilla varmistetaan tilojen siisteys ja kunto. Yhteisökoordinaattori tekee yhteistyötä huoltoyhtiön ja kiinteistöpäällikön kanssa.

Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot

Palvelut Setlementtiasuntojen / Setlementtiasumisoikeuden hallinnolle – hyvää asumista koko taloyhteisölle

 

Yhteisökoordinaattori tekee asuntoihin muuttotarkastuksen (sisäänmuutto ja poismuutto). Hän varmistaa myös sen, että taloa koskevat laskut ovat asianmukaisia. Yhteisökoordinaattori seuraa yhteistyössä Setlementtiasuntojen vuokravalvojan kanssa vuokrien ja vastikkeiden maksuliikennettä sekä tekee talolle kuuluvat hankinnat yhteistyössä asukastoimikunnan kanssa. Yhteisökoordinaattori on yhtiön edustajia talon toiminnassa.

Yhteistyötä talon asukkaiden kanssa

Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot

Asukasdemokratiaa yhteistyössä asukastoimikunnan kanssa – asukaslähtöistä yhteisöllisyyttä

 

Setlementtiasunnot noudattaa yhteishallintolain mukaista asukasdemokratiaa. Yhteisökoordinaattori tukee ja avustaa taloyhteisöä, jotta taloon muodostuu oma asukastoimikunta. Yhteisökoordinaattori osallistuu tarvittaessa myös asukastoimikunnan kokouksiin. Asukastoimikunta osallistuu mm. talokohtaisen budjetin laatimiseen ja päättää myös taloyhteisön toimintaan liittyvistä hankinnoista.

 

Yhteistyö omaisiin, palveluntuottajiin ja naapurikiinteistöihin – tavattavissa tarvittaessa

 

Yhteisökoordinaattori on tärkeä rajapinta asukkaiden ja heidän läheisten välillä. Varsinkin iäkkäimpien asukkaiden omaiset voivat olla yhteydessä yhteisökoordinaattoriin asumiseen liittyvissä asioissa. Yhteisökoordinaattori on yhteydessä myös eri palveluntuottajiin sekä kaupungin eri viranomaisiin asukkaan annettua tähän suostumuksensa.

Kerhoja, tapahtumia ja talkoita

Kerhotoiminta, tapahtumat, talkoot, sekä opiskelija-ja tuki ym. työllistettyjen ohjaus

 

Setlementtiasuntojen toimintaan oleellisena osana kuuluvat asukaslähtöiset kerhot, tapahtumat ja muu toiminta. Yhteisökoordinaattori avustaa asukaslähtöisen kerhotoiminnan käynnistymistä. Kerhot ja tapahtumat voivat olla joko talokohtaisia, lähialueen tai kaikkia yhtiön taloja koskevia. Yhteisökoordinaattori avustaa asukkaita tapahtumien ja talkoiden järjestämisessä. Setlementtiasuntojen toimisto osallistuu tapahtumista ja kerhoista tiedottamiseen (mm. sosiaalinen media). Huom! Setlementtiasuntojen kerhotoiminta on aina asukasvetoista – toiminta perustuu asukkaiden omaehtoisuuteen.

 

Setlementtiasunnot työllistää aktiivisesti eri alan opiskelijoita ja on aktiivinen tukityöllistäjä. Talokohtaisia opiskelijoita ohjaa yhteisökoordinaattori. Harjoittelutyö ja tukityöllistävä työ organisoidaan aina niin, että se tukee ja vahvistaa paikallista yhteisöä.

Yhteisökoordinaattori - Setlementtiasunnot