Kielet/Languages

 

Asumiskoordinaattori

Asumiskoordinaattori on mukana talon arjessa ja juhlassa.

Setlementtiasunnoilla asukkaita palvelee moniammatillinen liikkuva tiimi, jonka tehtäviin kuuluvat:

  • Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen taloilla.
  • Asumisneuvonta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä asumiseen liittyviä ongelmia (esim. ilkivalta, muita asiakkaita häiritsevä elämä). Toiminnalla pyritään estämään vuokrarästejä ja -tappioita sekä häätöjä.
  • Ongelmien ilmetessä yhteistyö asiasta vastaavan virkamiehen kanssa.
  • Kokeilujen ja hankkeiden koordinointi taloissa.

Asumiskoordinaattorit ovat tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse. Lisäksi he tulevat tarvittaessa käymään talolla paikan päällä. Voit halutessasi varata henkilökohtaisen ajan puhelinkeskustelulle tai tapaamiselle.

Ota yhteyttä!
Asumiskoordinaattori

Asukkaalle

Asumiskoordinaattorin tehtävänä on turvata hyvän ja yhteisöllisen asumisen edellytykset taloilla. Asumiskoordinaattorilta saa tietoa talon tiloista, järjestelmistä ja yleisistä käytännöistä, ja hän opastaa mielellään yhteisöllisen toiminnan periaatteisiin. Asukas voi pyytää asumiskoordinaattorilta neuvoja tilojen varaamiseen Kerro-asukassovelluksen avulla.

Asumiskoordinaattoriin voi olla yhteydessä, mikäli talolla on asumishäiriöitä. Asumiskoordinaattori myös itse seuraa mahdollisia asumishäiriöitä, ja niihin puututaan Setlementtiasuntojen toimintamallin mukaisesti. Asumiskoordinaattori osallistuu myös vuokrien ja vastikkeiden maksuliikenteen seurantaan ja ottaa tarpeen mukaan yhteyttä asukkaisiin ongelmatilanteissa.

Palvelut kiinteistössä

Asukas tekee asuntojen ja talojen vikailmoitukset suoraan huoltoyhtiölle. Asumiskoordinaattoritiimi pitää osaltaan huolta siitä, että kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa. Asumiskoordinaattori tekee yhteistyötä huollon ja kiinteistöjen ylläpidon kanssa.

Asukasdemokratia

Setlementtiasunnot noudattaa yhteishallintolain mukaista asukasdemokratiaa. Asumiskoordinaattori tukee ja avustaa uutta taloyhteisöä, jotta taloon muodostuu oma asukastoimikunta. Asukastoimikunta osallistuu mm. talokohtaisen budjetin laatimiseen ja päättää myös taloyhteisön toimintaan liittyvistä hankinnoista. Lue lisää asukasvaikuttamisesta ja asukasdemokratiaohjeestamme

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julkaissut oppaan asukasdemokratiasta.

Kerhotoiminta, tapahtumat ja talkoot

Asukaslähtöiset tapahtumat, kerhot ja muu toiminta ovat oleellinen osa Setlementtiasuntojen toimintaa. Asumiskoordinaattori avustaa asukaslähtöisen toiminnan käynnistymistä.

Tapahtumat ja kerhot voivat olla joko talokohtaisia, koskea lähialuetta tai kaikkia yhtiön taloja. Asumiskoordinaattori ja asiakaspalvelu voivat osallistua tapahtumista ja kerhoista tiedottamiseen.

Huom! Setlementtiasuntojen tapahtuma- ja kerhotoiminta on aina asukasvetoista – toiminta perustuu asukkaiden omaehtoisuuteen.

”Parivuotias saa turvallisesti leikkiä tuolla pihassa. Meillä on pergola siinä missä yleensä jätehuone, meillä ei jäteautot pörrää.”