Kielet/Languages

 

Kontulan opiskelija-asunnot -hankkeellemme on myönnetty Kuntarahoituksen yhteiskunnallista rahoitusta

Yhteiskunnallinen rahoitus -logo

Edulliset, turvalliset ja yhteisölliset opiskelija-asunnot antavat kaikille opiskelijoille mahdollisuuden laadukkaaseen asumiseen opiskelijan sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Opiskelijat toivoivat Opiskelijataloon muiden muassa yhteistä rauhallista tilaa, jossa voi opiskella tai työskennellä tarvittaessa, kun kotona ei saa asioita aikaiseksi.

Kontulan Opiskelijatalollemme on myönnetty Kuntarahoituksen yhteiskunnallista rahoitusta, jota myönnetään laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottaville investoinneille. Kuntarahoituksen yhteiskunnallista rahoitusta voidaan myöntää investointihankkeille, joilla on positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä ja sen yhteisöön: ne edistävät yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista. Hankkeiden soveltuvuuden yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen ehtoihin arvioi puolueeton asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. Arviointiryhmän kokoonpano löytyy Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen verkkosivuilta.

Opiskelijoiden vuokra-asunnot suunniteltu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa


Kontulan Opiskelijatalo sijaitsee aivan Kontulan keskuksen ja metroaseman vieressä, josta on vain viiden minuutin matka (yksi metron pysäkkiväli) Metropolian Myllypuron kampukselle. Myllypuron kampus on noin 6 000 opiskelijan ja 500 työntekijän uusi keskittymä. Sekä Kontula että Myllypuro ovat kaupungin keskeisiä kehittämisalueita, joiden palveluja ja asukasrakennetta halutaan monipuolistaa sekä kaupunkikuvaa kehittää. Kontulan opiskelija-asuntomme ovat osaltaan tukemassa näitä tavoitteita.

Opiskelijatalon suunnittelussa kuunneltiin opiskelijoiden tarpeita. Alusta saakka Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat olivat mukana suunnittelussa. Näin asuntoihin ja yhteistiloihin ja niiden varusteluihin saatiin mukaan erilaisten opiskelijoiden näkökulmasta toimivia ratkaisuja. Opiskelijat toivoivat esimerkiksi, että

− Asunnossa on tarpeeksi ikkunoita, jotta auringonvalo pääsee valaisemaan heti herätessä ja kahvipöydän ääressä.

− Tuntisi naapurit hyvin ja ilmapiiri hyvä, moikattaisiin aina kun nähdään. Voisi olla jokin saunatilat/yhteinen tila, missä voisi hengailla naapureiden kanssa vapaasti.


Opiskelijoille järjestettiin eläytymismenetelmää hyödyntävä alkukysely, jonka pohjalta järjestettiin kaksi työpajaa. Ensimmäisessä työpajassa kartoitettiin opiskelijoiden toiveita ja tarpeita. Toisessa työpajassa opiskelijat saivat kommentoida alustavia luonnoksia asunnoista ja yhteistiloista. Opiskelijoilta tiedusteltiin myös asumisen ekologisuudesta. Lisäksi toiveisiin yhdistettiin talousnäkökulma. Opiskelijoilta kysyttiin: minkä verran olisit valmis maksamaan haluamastasi toiveasunnosta? Näin saatiin tuloksena myös taloudellisia reunaehtoja täyttäviä asumisratkaisuja.

Opiskelijaryhmän lisäksi työpajoihin osallistuivat Setlementtiasuntojen, urakoitsijan ja arkkitehtitoimiston edustajat. Tiivistä vuoropuhelua käytiin myös Metropolia amk:n opiskelijoiden edunvalvontajärjestön kanssa. Tilaisuudet olivat hedelmällisiä niin opiskelijoiden kuin toteuttajienkin kannalta.

Yhteisöllisyyttä ja monipuolista vehreyttä


Mahdollistetaan yhdessä ruoan laitto, lautapelien pelaaminen, kisakatsomojen järjestäminen ja muiden harrastusten parissa kokoontuminen (lukupiiri, virkkauskerho yms.) oli yksi opiskelijoiden toive.


Ja toive toteutui. Kontulan Opiskelijatalossa on erilaisia yhteistiloja: muunneltava kerhotila keittiöineen ja terasseineen, valoisa talopesula, opiskelu- ja työpisteitä, ryhmätyötila/lautapelihuone, ylimmän kerroksen saunatilat ja yhteisparvekkeet kerroksissa. Piha-alueelle suunniteltiin erilaista yhteisöllistä toimintaa ja kohtaamisia mahdollistavia ja viihtyisyyttä lisääviä ratkaisuja. Kasvillisuusvalinnoissa on huomioitu opiskelijoiden toiveita mm. syötävistä kasveista, ja tarjolla on myös yhteisviljelylaatikoita. Luonnon monimuotoisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Hanke on esimerkki kohteesta, jonka suunnitteluun tulevat asukkaat osallistuvat. Toivomme vastaavien ratkaisujen leviävän laajemminkin opiskelija-asumisen kehittämiseen.