Setlementtiasunnot Oy

Setlementtiasunnot Oy on yhteisöllinen asuntorakennuttaja. Setlementti tuo asumiseen ihmiskeskeisyyttä, ihmisten taitojen ja osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Setlementtiasunnot Oy on yhteisöjen rakentaja, asumisen palvelujen moniosaaja ja yhteiskunnallisesti kestävän asumisen tuottaja.

Setlementtiyhtiöt ovat merkittäviä ja arvostettuja paikallisyhteisöjen rakentajia. Vuonna 2020 taloja on 18, koteja 1618 ja asukkaita n. 1800 seitsemässä eri kaupungissa. Hankevalmisteluissa teemme yhteistyötä vastuullisten kumppanien kanssa ylisukupolvisten kortteliyhteisöjen toteuttamiseksi. Rakentaminen jatkuu, ja siinä panostamme paikallisiin palveluihin, ekologisuuteen ja hankintaketjujen eettisyyteen.

Setlementtiasunnot Oy:n palvelukonseptiin kuuluu  asumiskoordinaattori, jonka avulla voimme tukea myös niitä asukkaita, joilla on vaikeuksia asua itsenäisesti. Asumisessa toteutuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, vastuu itsestä ja naapureista, yksin elävänkään ei tarvitse olla yksinäinen.

Setlementtiasunnot Oy  rakennuttaa ja omistaa vuokrataloja. Asukkainamme ovat elämänsä eri vaiheissa olevat henkilöt. Yhtiö on aidosti yleishyödyllinen, yhteiskunnallinen ja sen toimintaa ohjaa yhtiön hallitus, jossa mukana ovat myös asukasedustajat sekä omistajana Setlementtiliitto. Setlementtiasunnot Oy on yhteiskunnallisten yritysten Arvoliiton jäsen.

Setlementtiasunnot Oy, perustettu vuonna 2000, on yhteisöllinen asuntorakennuttaja, joka edistää yhteisöllistä monisukupolvista kortteliasumista ja on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n hyväksymä yleishyödyllinen asunnontuottaja.

Setlementtiasunnot Oy:n visiona on olla yhteisöllisen monisukupolvisen kortteliasumisen kansainvälinen edelläkävijä.

Mitä setlementti tarkoittaa?

Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Toimintamme lähtökohtana ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Lue lisää mitä setlementit tekevät

Vuosikertomukset

Tutkimukset

Tietosuojaseloste

Setlementtiasunnot Oy ja sen tytäryhtiö Setlementtiasumisoikeus Oy sitoutuvat siihen, että heille asunnonhakulomakkeella tai myöhemmin annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Tietosuojaseloste

Hallitusten jäsenet

Setlementtiasunnot Oy

Pentti Lemmetyinen

hallituksen puheenjohtaja

Suomen Setlementtiliitto ry

Heidi Nygren

hallituksen varapuheenjohtaja

Kalliolan Setlementti

Seppo Mäkinen

jäsen

Juha Kaakinen

jäsen

Satu Mehtälä

jäsen

Kari Vehmas

jäsen

asukasedustaja

Marja Haapanen

jäsen

asukasedustaja

Aki Sukkela

varajäsen

asukasedustaja

Setlementtiasumisoikeus Oy

Pentti Lemmetyinen

hallituksen puheenjohtaja

Suomen Setlementtiliitto ry

Heidi Nygren 

hallituksen varapuheenjohtaja

Kalliolan Setlementti

Anu Haapanen

jäsen

Suomen Setlementtiliitto

Seppo Malinen

jäsen

asukasedustaja