Setlementtiasunnot Oy

Millainen on esteetön kaupunki? Talot pysyvät, mutta ihmiset vaihtuvat. Esteetön kaupunki ja rakennus palvelevat kaikenlaisia ihmisiä lapsiperheistä ikäihmisiin.”, kertoo Setlementtiasuntojen toimitusjohtaja Kimmo Rönkä. Esteettömyys on hyvä lähtökohta toimivien asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelulle. Tarvitsemme asuntoja, joissa ihmiset voivat asua ja elää omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaista elämää myös ikääntyneinä. Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan arviolta noin miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa. Tällä hetkellä asuntokannassamme on valmiina vain noin kolmannes tästä tarpeesta. Hyvän suunnittelun merkitys korostuukin asunto- ja rakennusalalla. Lue lisää tästä.

Setlementtiasunnot Oy:n visiona on olla yhteisöllisen monisukupolvisen kortteliasumisen kansainvälinen edelläkävijä.

Setlementtiasunnot Oy on yhteisöllinen asuntorakennuttaja. Setlementti tuo asumiseen ihmiskeskeisyyttä, ihmisten taitojen ja osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Setlementtiasunnot Oy on yhteisöjen rakentaja, asumisen palvelujen moniosaaja ja yhteiskunnallisesti kestävän asumisen tuottaja.

Setlementtiyhtiöt ovat merkittäviä ja arvostettuja paikallisyhteisöjen rakentajia. Vuonna 2017 taloja on 21, koteja 1500 ja asukkaita n. 2000 kuudessa eri kaupungissa. Hankevalmisteluissa teemme yhteistyötä vastuullisten kumppanien kanssa ylisukupolvisten kortteliyhteisöjen toteuttamiseksi. Rakentaminen jatkuu, ja siinä panostamme paikallisiin palveluihin, ekologisuuteen ja hankintaketjujen eettisyyteen.

 

Setlementtiasunnot Oy:n palvelukonseptiin kuuluu talokohtainen yhteisökoordinaattori, jonka avulla voimme tukea myös niitä asukkaita, joilla on vaikeuksia asua itsenäisesti. Asumisessa toteutuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, vastuu itsestä ja naapureista, yksin elävänkään ei tarvitse olla yksinäinen.

Setlementtiasunnot Oy ja Setlementtiasumisoikeus Oy rakennuttavat ja omistavat vuokra- ja asumisoikeustaloja. Asukkainamme ovat elämänsä eri vaiheissa olevat henkilöt. Yhtiöt ovat aidosti yleishyödyllisiä, yhteiskunnallisia ja niiden toimintaa ohjaavat yhtiöiden hallitukset, joissa mukana ovat myös asukasedustajat sekä omistajana Setlementtiliitto. Setlementtiasunnot Oy on yhteiskunnallisten yritysten Arvoliiton jäsen.

 

Setlementtiasunnot Oy, perustettu vuonna 2000, on yhteisöllinen asuntorakennuttaja, joka edistää yhteisöllistä monisukupolvista kortteliasumista ja on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n hyväksymä yleishyödyllinen asunnontuottaja. Tytäryhtiö Setlementtiasumisoikeus Oy perustettiin vuonna 2010.

Vuosikertomukset

Tutkimukset

Rekisteriselosteet

Setlementtiasunnot Oy ja sen tytäryhtiö Setlementtiasumisoikeus Oy sitoutuvat siihen, että heille asunnonhakulomakkeella tai myöhemmin annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Hallitusten jäsenet

Setlementtiasunnot Oy

Pentti Lemmetyinen

hallituksen puheenjohtaja

Suomen Setlementtiliitto ry

0400 961 469

 

Heidi Nygren

hallituksen varapuheenjohtaja

Kalliolan Setlementti

050 312 4373

 

Kari Hahl

Jyränkölän Setlementti, jäsen

050 322 1218

 

Sami Wirkkula

Setlementti Tampere, jäsen

050 523 7315

 

Anne Raudaskoski

Ethica Oy, jäsen

 

Seppo Mäkinen

rakennustoimikunnan puheenjohtaja, jäsen

 

Tauno Tuomivaara

jäsen, rakennustoimikunnan jäsen

 

Kari Vehmas

asukasedustaja, Malmin Setlementtiasunnot, jäsen

Setlementtiasumisoikeus Oy

Pentti Lemmetyinen

hallituksen puheenjohtaja

Suomen Setlementtiliitto ry

0400 961 469

 

Heidi Nygren 

Kalliolan Setlementti, hallituksen varapuheenjohtaja

050 312 4373

 

Anu Haapanen

asumisen toimialajohtaja, Suomen Setlementtiliitto, jäsen

 

Pirkko Perkiö

Malmin Ormuslinna, asukasedustaja, jäsen

0400 412913

pirkkoperkio@hotmail.com