Tulorajat käyttöön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Tulorajat käyttöön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Setlementtiasunnot Oy on ottanut käyttöön tulorajat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

 

Valtioneuvosto on asettanut tulorajat valtion tukemiin vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla. Tulorajat koskevat sekä uusia asukkaita että asunnonvaihtajia 1.1.2017 lähtien.

 

Tulorajat mahdollistavat asunnonsaannin pienituloiselle työssäkäyvälle. Huomioon otetaan myös ruokakunnan koko ja siihen kuuluvien lasten määrä. Tulorajat eivät koske erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja.

 

Tulorajojen ohella asukasvalintaan vaikuttavat myös jatkossa tasavertaisesti asunnon tarve ja hakijan varallisuus. Tulorajat koskevat vain pääkaupunkiseutua.

 

Valtioneuvoston antaman asetusmuutoksen tavoitteena on, että valtion tukemat vuokra-asunnot ohjautuisivat kireillä asuntomarkkina-alueilla niitä eniten tarvitseville. Tarkoituksena on myös parantaa pienituloisten mahdollisuuksia asua ja työllistyä pääkaupunkiseudulla.

 

Lisätiedot: http://bit.ly/2iW8Tsi

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.