Kielet/Languages

 

Uusissa vuokrasopimuksissa tupakointikielto koskee kaikkia kiinteistön tiloja

Uusissa vuokrasopimuksissa tupakointikielto koskee kaikkia kiinteistön tiloja, myös ulkotiloja. Samalla rakennamme kiinteistöillemme tupakointipaikkoja 

Kaikissa 1.8.2021 tai sen jälkeen alkavissa vuokrasopimuksissamme tupakointikielto laajenee siten, että tupakointi on kiellettyä koko kiinteistössä eli sen huoneistoissa, parvekkeilla, yhteisissä tiloissa ja tontin alueella lukuun ottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.

Voimassa olevia vuokrasopimuksia ei muuteta kiellon laajenemisen myötä.

Kiellon laajeneminen koskee vain uusia sopimuksia, joten saman talon asukkailla saattaa olla vuokrasopimuksia, joissa tupakointikiellon laajuus on erilainen tai tupakointia ei ole kielletty. Ennen vuotta 2017 valmistuneet kohteet eivät ole kokonaan savuttomia. Näin siirrymme asteittain savuttomiin kiinteistöihin merkittyjä tupakointipaikkoja lukuun ottamatta.

Tupakointirajoitukset koskevat myös sähkötupakointia.

Jos vuokrasopimukseen kirjattua tupakointikieltoa ei noudateta, kyseessä on sopimusrikkomus, joka voi johtaa jopa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Tupakointipaikkojen rakentaminen


Asumisviihtyvyyden parantamiseksi olemme suunnittelemassa tupakointipaikkoja asuintalojemme pihoihin.

Kartoitamme kevään ja kesän 2021 aikana, minkälaisen tupakointipaikan kunkin kiinteistön alueelle voi sijoittaa ja onko se asukkaiden mielestä tarpeen. Asukkaiden osallisuus suunnitteluun toteutetaan asukastoimikuntien kommentointikierroksella.

Tupakointipaikkojen rakentaminen toteutetaan loppuvuoden aikana.


Vuokrasopimuksen luonteesta riippumatta toivomme asukkaidemme ottavan huomioon tupakansavusta aiheutuvat haitat naapureille ja naapurisovulle!