Yhteisöllisyys vaikuttaa koettuun hyvinvointiin myönteisesti

Yhteisöllisyys vaikuttaa koettuun hyvinvointiin myönteisesti

SeAMK: n sosionomiopiskelija Katja Savolainen selvitti lopputyössään Setlementtiasumisoikeus Oy:n asukkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä:

Asuinympäristön yhteisöllisyys koetaan erittäin positiivisena asiana. Asukkaiden mielestä yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii toimivaa yhteistyötä sekä asukkaiden välillä että asukkaiden ja yhteisökoordinaattorin välillä. Tutkimuksen mukaan yhteisöllisyys muodostuu yhteiseen toimintaan osallistumalla.

Positiivisena koetaan myös taloyhtiöissä työskentelevät yhteisökoordinaattorit, joiden tarjoamat palvelut vaikuttavat asukkaiden elämään hyvin kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen mukaan yhteisöllisyydellä on myönteisiä vaikutuksia asukkaiden kokemaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tutkimuksesta käy ilmi myös se, että ympäristöllä on vaikutuksia asukkaiden hyvinvointikokemuksiin.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.