Kielet/Languages

 

Setlementtiasuntojen rakennuttamalle ARA-kohteelle on myönnetty RTS-ympäristöluokitus

Setlementtiasunnot on rakennuttanut yhden ensimmäisistä RTS-ympäristöluokitelluista ARA-kohteista Espoon Tapiolaan.

”Jousenpuiston Setlementtiasunnot on ensimmäisiä ARA-hankkeita, joissa ympäristöluokitusta pilotoitiin. Prosessi opetti, miten ympäristönäkökulmasta laadukas kohde toteutetaan ja mitä kaikkea siinä pitää huomioida. Olemme erittäin tyytyväisiä tulokseen”, iloitsee Setlementtiasuntojen kehityspäällikkö Marja Mesimäki

”A-Insinöörit toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina ja vastasivat valvonnasta, joten luontevaa oli hyödyntää A-Insinöörien osaamista myös ympäristösertifioinnin osalta. Näin ollen A-Insinöörit vastasi myös RTS-ympäristöluokituksen mukaisesta hankkeen ohjauksesta”, toteaa A-Insinöörien rakennuttamisjohtaja Anssi Ticklén.

Ympäristövastuulliseen rakentamiseen ohjaava RTS-ympäristöluokitus on puolueeton ja ulkopuolinen luokitusprosessi, joka ottaa huomioon rakentamisen koko elinkaaren. Ympäristövastuullisella ohjauksella onnistuttiin suunnittelemaan ja rakentamaan kestävä, energiatehokas ja ympäristöluokiteltu rakennus. RTS-ympäristöluokitus on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pitää sisällään rakennuksen kestävyyteen, kosteudenhallintaan, käytettävyyteen, ylläpitoon ja asumisen viihtyvyyteen liittyviä kriteerejä.

Asuinrakennuksen tilat on suunniteltu ja toteutettu siten, että ne tarjoavat riittävästi luonnonvaloa jokaiselle asuinhuoneistolle. Tiloissa on myös huomioitu hyvä tila-akustiikka ja ääneneristys. Rakennuksessa suositaan ympäristötietoisten tuotteiden käyttöä ja vähäpäästöisiä sisämateriaaleja. 

Kohteen kosteudenhallinta huomioitiin niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa määriteltiin kohteen kosteustekniset riskit, ja kosteusteknisesti vaativille rakenteille suoritettiin erillistarkastelut toteutusvaiheessa. Kohteessa onnistuttiin noudattamaan laadukasta työmaan kosteudenhallintaa hyvän työmaan ympäristöasioiden hallinnan lisäksi.

Suunnitteluratkaisuilla parannettiin kohteen kulutuskestävyyttä ja saavutettiin huollettavuudelle parhaat käytännöt. Alueella ylläpidettiin korkeaa vihertehokkuutta ja luotiin liikenteelle turvalliset olosuhteet sekä kestävää liikkumista tukevat tilat.

Käyttöönotossa kohteelle suoritettiin hyvien käytäntöjen mukaiset toiminnalliset mittaukset ja perusteellinen talotekninen toiminnanvarmistus. Toiminnallisten mittausten ja taloteknisen toiminnanvarmistuksen perusteella varmistettiin, että kohteessa on hyvä sisäilma sekä ilmanvaihto ja se vastaa sisäilmaluokka S2.

Ympäristövastuullisen suunnittelun ja rakentamisen lisäksi ekologisuus on huomioitu rakennuksen käyttöönotossa ja ylläpidossa – asukkaille ja ylläpitohenkilökunnalle on laadittu käyttäjäohje sekä perehdytysaineisto rakennuksen tavoitteenmukaisesta ja vastuullisesta toiminnasta. 

”Hankkeen osapuolet ottivat hyvin huomioon RTS-ympäristöluokituksen määrittelemät kriteerit niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Lopputuloksena saimme toteutettua viihtyisän ja ympäristönäkökulmia arvostavan asuinrakennuksen”, toteaa A-Insinöörien, laskenta- ja elinkaaripalveluiden elinkaariasiantuntija Katarina Varteva.

Mikä on RTS-ympäristöluokitus? – lue täältä.

Lisätiedot:

Setlementtiasunnot: Kehityspäällikkö Marja Mesimäki, puh. 050 465 7862
A-insinöörit: Rakennuttamisjohtaja Anssi Ticklén, puh. 040 173 7765
A-Insinöörien laskenta- ja elinkaaripalvelut; Yksikönjohtaja Jarkko Koskipalo, puh. 0400 174 077