Kielet/Languages

 

Asumishäiriöt

Joskus kerrostalossa asuessa voi tulla tilanteita, jolloin naapurista kuuluu ääniä tai naapurin toiminta häiritsee. Jos tarvitset neuvoja naapurisopuun liittyvissä asioissa, voit olla yhteydessä asumisneuvojaan.
Kohtuuttomasti häiritsevästä elämästä voit tehdä kirjallisen häiriöilmoituksen siihen tarkoitetulla lomakkeella, tutustuthan ensin täyttöohjeisiin.

Mitä ovat asumishäiriöt?

Esimerkiksi:

 • Häiriö jatkuu pitkiä aikoja toistuvasti. Emme ryhdy toimenpiteisiin, jos häiriöt ovat vähäisiä tai lyhytaikaisia.
 • Pääasiassa hiljaisuuden aikana tapahtuva häiriö (22–06)
 • Kohtuuton metelöinti (huutaminen, musiikin soitto, lemmikkieläinten aiheuttamat äänet), lemmikkieläinten irti pitäminen piha-alueilla, jatkuva väärinpysäköinti
 • Häiriö voi tapahtua asunnossa, kiinteistön yhteisissä tiloissa tai piha-alueella
 • Yhteisten tilojen käytön sääntöjen noudattamatta jättäminen

Mitkä eivät ole asumishäiriöitä?

Esimerkiksi:

 • Lasten aiheuttamat äänet mihin vuorokauden aikaan tahansa
 • Suihkussa tai wc:ssä käynti öiseen aikaan
 • Pyykin- tai astianpesukoneen käyttö öiseen aikaan
 • Asunnossa juhliminen, mikäli se ei ole toistuvaa ja säännöllistä
 • Muut normaalista asumisesta aiheutuvat äänet
 • Naapureiden väliset henkilökohtaisemmat riitatilanteet, joissa esim. ei ole kyse metelöinnistä tai vuokrasopimuksen / järjestyssääntöjen,  terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi säädettyjä lakeja ja määräyksien rikkomisesta

Ohjeistus, kuinka häiriötilanteessa tulee toimia:

 • Pyri keskustelemaan sovittelevasti naapurin kanssa. Toisinaan asukas ei edes tiedä häiritsevänsä naapureita ja tilanne ratkeaa asiallisesti keskustelemalla.
 • Jos häiriöt ovat jatkuvia ja huomattavia, tee ilmoitus vuokranantajalle
 • Jos häiriö on vakavaa, esimerkiksi tappelu, perheväkivalta tms. voit turvautua poliisin apuun tilanteen rauhoittamiseksi. Yleinen järjestyksenvalvonta kuuluu viranomaisille. Huomioithan, että vuokranantaja ei saa ilmoitusta poliisille ilmoitetuista häiriötilanteista.

Jos naapuri tai vuokranantaja on ottanut yhteyttä sinuun häiriön takia:

 • Vuokralaisena sinun on noudatettava vuokrasopimuksesi ehtoja, hyvää vuokratapaa, vuokranantajan järjestyssääntöjä ja huolehdittava, ettet asumiskäyttäytymiselläsi riko terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi säädettyjä lakeja ja määräyksiä.
 • Keskustele naapurisi ja tarvittaessa vuokranantajan kanssa tilanteesta.
 • Huomaavaisuus ja toisen kokemuksen ymmärtäminen auttavat ratkaisemaan tilanteita.

Vuokranantaja ei kerro häiriöilmoituksen tekijän tietoja häiriötä aiheuttaneelle asukkaalle.

Vuokranantaja ei käsittele asumishäiriöinä nimettömiä tai puutteellisesti täytettyjä ilmoituksia, eikä puhelinilmoituksia. Jos tarvitset neuvoja naapurisopuun liittyvissä asioissa, voit olla yhteydessä asumisneuvojaan.

Jos asukkaan yksityiseen omaisuuteen kohdistuu ilkivaltaa tai rikos, on asukkaan vastuulla tehdä asiasta rikosilmoitus. Yhtiö tekee rikosilmoituksen poliisille, kun rikos tai ilkivalta kohdistuu kiinteistöön tai kiinteistöllä olevaan yhtiön omaisuuteen.

Naapureiden välisiin keskinäisiin riitoihin vuokranantaja tekee ohjausta Naapuruussovittelukeskuksen palveluiden piiriin. Naapuruussovittelun tarkoitus on ennaltaehkäistä naapureiden välisiä konflikteja ja sovitella syntyneitä ristiriitoja. Sovittelijoina toimivat Naapuruussovittelukeskuksen ammattisovittelijat.

Mitä tapahtuu häiriöilmoituksen jälkeen?

Selvitämme tapauksen taustat ja olemme yhteydessä häiriön aiheuttajaan. Asumishäiriöstä riippuen vuokranantaja voi antaa asukkaalle huomautuksen tai kirjallisen varoituksen. Häiriöilmoituksen tekijälle ei voida henkilötietojen suojan takia antaa tietoa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.